Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne.

Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne.

Ilość miejsc ograniczona

Pozostały 0 miejscaTrauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne.

  • Psychoterapia uzależnienia a terapia traumy (jak zaplanować proces terapeutyczny klientów, u których źródłem problemów są doświadczenia traumatyczne).
  • Jak prowadzić wywiad na temat doświadczeń traumatycznych?
  • Czy traumatyczne doświadczenia wpływają na skuteczność terapii uzależnień?
  • Przemoc i nadużycia seksualne a problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Przemoc w rodzinie - wsparcie systemowe.
  • Czynniki emocjonalne a uzależnienia: trauma relacyjna i sposób projektowania i wdrażania programu interwencyjnego.
  • Trauma i uzależnienie: związek między molestowaniem seksualnym, przemocą i uzależnieniem.
  • LGBT - straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie.
  • Etyka pracy socjalnej: społeczna percepcja osób uzależnionych.

Partnerzy i sponsorzy

Monar Logo
Ministerstwo Zdrowia Logo
KBPN Logo

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.