Lista naszych prelegentów

dr Aleksandra Piotrowska

Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant dla rodziców i nauczycieli. Współdziała jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym książek „Szczęśliwe dziecko czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych” i „Nastolatki pod lupą”. Prywatnie nałogowy czytelnik literatury wszelakiej, miłośniczka wyjazdów narciarskich i podróży. Matka dwójki dzieci i babcia dwójki wnucząt.

mgr Anna Woźniak

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Podczas studiów realizowała moduły i fakultety związane z przemocą w rodzinie, postępowaniem z pacjentami w kryzysie oraz psychotraumatologią. Od 2017 roku współpracuje z Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej. W 2018 roku uzyskała certyfikat trenerski I-go stopnia z terapii EMDR.

Od 2018 roku realizuje program studiów podyplomowych z dziedziny Psychotraumatologii oraz rozpoczęła czteroletni program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Głównym obszarem zainteresowań są zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD), przemoc seksualna, Uznanie Społeczne (Social Acknowledgement) oraz rola emocji w funkcjonowaniu człowieka.

dr n. med. Daniel Bąk

Psychoterapeuta, trener grupowy, nauczyciel i konsultant w zakresie psychoterapii oraz psycholog. Pracuje w relacyjnym podejściu Gestalt. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom, których trudności związane są z płcią, seksualnością i seksem. Certyfikowany (Pink Therapy, Wielka Brytania) terapeuta w zakresie pomocy psychologicznej klientkom_om, reprezentującym różnorodność tożsamościową w odniesieniu do genderu, seksualności oraz form relacji seksualnych i/lub romantycznych. Stworzył (2009 r.) i realizuje Program Wsparcia Psychologicznego LGBT+ "Tęczówka" (psychoterapia.lgbt). Jest współprzewodniczącym grupy tematycznej „Gender & Sexual Diversity" w międzynarodowej społeczności gestaltystek_ów The Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Pełni także funkcję redaktora działu „Psychologia i Psychoterapia LGBTQIA" w e-Biuletynie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stały współpracownik Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz Pink Therapy w Londynie (Clinical Associate & Faculty Member) - największej w Wielkiej Brytanii, niezależnej organizacji, zajmującej się pomocą psychologiczną osobom LGBT+/GSRD (ang. Gender, Sexual & Relationship Diversity) oraz szkoleniem profesjonalistek_ów w tym zakresie. Autor wystąpień konferencyjnych oraz publikacji naukowych, dotyczących płciowości, seksualności i seksu. Prowadzi własną prywatną praktykę. Mieszka i pracuje w Warszawie. Więcej na: www.gestalt.waw.pl oraz psychoterapia.lgbt

mgr Dominik Haak

Psycholog, dyplom magistra zdobył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością z seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń. Aktualnie zdobywa dodatkowe wykształcenie na podyplomowym studium seksuologicznym na tym samym uniwersytecie. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jego specjalnością jest pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne wobec osób zmagających się z niedogodnościami dotyczącymi tematyki orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Regularnie poszerza swoją wiedzą poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach seksuologicznych oraz szkoleniach. Przyjmuje w warszawskiej poradni Synergia oraz Fundacji Q. Swoje działania kieruje przede wszystkim do osób LGBT+.

mgr Iwona Byśkiniewicz

Absolwentka psychologii, w specjalności psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, w fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. Ukończyła studia podyplomowe, z dziedziny psychotraumatologii. Jest także certyfikowanym terapeutą EMDR. Odbyła liczne staże kliniczne, m.in. w Oddziale Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania - Oddział Dzienny IPiN, a także w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym – Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Pracowała w fundacji Centrum Praw Kobiet, jako psychoterapeuta prowadziłam tu grupę TRAUMA. Obecnie prowadzi prywatną praktykę. Pracuje w poradni Ogrody Zmian. W swojej pracy wykonuje interwencję kryzysową I i II stopnia. Jako psychotraumatolog pracuje z osobami, które doświadczyły traum. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP.

David Madden

David Madden (MSc, BSc, IACP) jest psychoterapeutą w Coolmine, pierwszym irlandzkim ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie terapii oraz wsparcia osób wykluczonych społecznie, jak również zarządzaniu i nadzorowaniu programów rehabilitacji uzależnień. Jest doświadczonym psychoterapeutą i terapeutą uzależnień, szkoleniowcem, trenerem i superwizorem, integracyjnym superwizorem klinicznym, wykwalifikowanym doradcą ds. relacji i szkoleniowcem, który pomaga zapewnić najlepszą możliwą opiekę osobom uzależnionym i ich rodzinom, poszukującym wsparcia przy problemowym używaniu substancji psychoaktywnych

dr hab. Marcjanna Nóżka

Etnolog, socjolog, adiunkt z habilitacją w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii problemów społecznych, wykluczeniu społecznym, socjologii przestrzeni i socjologii środowiskowej.

dr hab. Mariola Racław

Socjolog, adiunkt, zatrudniona w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Członek Rządowej Rady Ludnościowej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Socjologia Rodziny i Sekcja Pracy Socjalnej). Autor ekspertyz i opinii dla rządu, samorządu, organizacji pozarządowych oraz naukowych publikacji w niżej wymienionych obszarach. Laureatka II edycji konkursu im. E. Tarkowskiej w kategorii autorska praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego.

dr Pavla Dolezalova

Dr Pavla Dolezalova (PhD) jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie koordynacji programów polityki narkotykowej, planowania strategicznego, terapii uzależnień. Współpracuje z czeskim Narodowym Instytutem Zdrowia Psychicznego, Kliniką Adiktologii, Centrum Szkoleniowym - Erasmus Plus, EMCDDA w Lizbonie, Portugalia, Departamentem Zdrowia Psychicznego, Johns Hopkins University-USA, Cetrum Addicted Pregnancy- JHU (Maryland), Treatment Research Institute-Pennsylvania, Real Life Recovery-Florida.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Zbigniew Lew-Starowicz, psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Wydział Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej I psychoterapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.