Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne

Dzień I 19.11.2018

11:00 - 11:15
Elżbieta Zielińska
otwarcie konferencji
11:15 -11:45
dr Aleksandra Piotrowska
"Następstwa traumy porzucenia i zaburzeń przywiązania u dzieci"
11:45 - 12:00
dr n. med. Daniel Bąk
„Straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie”
12:15 - 12:30
PRZERWA KAWOWA
12:30 - 13:00
mgr Iwona Byśkiniewicz
„Trauma - rana na całe życie?”
13:00 - 13:30
dr hab. Mariola Racław
„Profesjonalizacja pomocy a podmiotowość pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w obszarze bezdomności - aspekty etyczne”
13:30 - 15:00
LUNCH
15:00 - 15:30
wkrótce więcej informacji
15:30 - 16:00
dr Pavla Dolezalova (Czechy)
“Trauma, uzależnienia, zdrowie psychiczne.”*
16:00 - 16:15
PRZERWA KAWOWA
16:15 - 16:45
David Madden (Irlandia)
“Leczenie traumy w Społeczności Terapeutycznej.”*
17:15 - 17:45
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
„Przemoc i trauma seksualna. Następstwa i leczenie”
17:45 - 18:00
Elżbieta Zielińska
podsumowanie dnia
18:00 - 19:00
Przerwa
19:00 - północ
UROCZYSTA KOLACJA

* Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Dzień II 20.11.2018

08:00 - 09:00
ŚNIADANIE


SALA WARSZTATOWA 1

SALA WARSZTATOWA 2

SALA WARSZTATOWA 3

SALA WARSZTATOWA 4

09:00 - 09:45


mgr Anna Woźniak"Wprowadzenie do zagadnienia zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) - rola alelsytymii i dysocjacji."GRUPA 1

David MaddenWykorzystanie terapii przez pisanie w leczeniu traumy”*i
GRUPA 1

dr Pavla DolezalovaTrauma, uzależnienia i zdrowie psychiczne: dobre praktyki”*
GRUPA 1

mgr Dominik HaakSpołeczność LGBT+ w kontekście stresu mniejszościowego i coming-out'u.


GRUPA 1

09:45 - 10:00PRZERWA

10:00 - 10:45


mgr Anna Woźniak"Wprowadzenie do zagadnienia zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) - rola alelsytymii i dysocjacji."


GRUPA 2

David MaddenThe use of Writing therapy for the treatment of trauma”*
GRUPA 2

dr Pavla DolezalovaTrauma, addiction and mental health good practice in therapy*
GRUPA 2

mgr Dominik HaakSpołeczność LGBT+ w kontekście stresu mniejszościowego i coming-out'u.


GRUPA 2

10:45 - 11:00PRZERWA

11:00 - 11:45


mgr Iwona ByśkiniewiczStudium przypadku - diagnoza, przebieg terapii pacjenta z DESNOS
GRUPA 1

dr n. med. Daniel Bąk


„Czy mogę na Ciebie liczyć? Różnorodność genderowa i/lub seksualna jako przedmiot terapeutycznego wsparcia”


GRUPA 1

dr hab. Mariola RacławPoza raniącym współczuciem: podmiotowość osoby wspieranej jako wyzwanie.


GRUPA 1

dr hab. Marcjanna Nóżka


„Budowanie relacji i poczucia sprawczości w procesie pomocowym”GRUPA 1

11:45 - 12:00PRZERWA


12:00 - 12:45


mgr Iwona Byśkiniewicz


Studium przypadku - diagnoza, przebieg terapii pacjenta z DESNOS”
GRUPA 1 ciąg dalszy

dr n. med. Daniel Bąk


„Czy mogę na Ciebie liczyć? Różnorodność genderowa i/lub seksualna jako przedmiot terapeutycznego wsparcia”


GRUPA 1 ciąg dalszy

dr hab. Mariola Racław


Poza raniącym współczuciem: podmiotowość osoby wspieranej jako wyzwanie.


GRUPA 2

dr hab. Marcjanna Nóżka


„Budowanie relacji i poczucia sprawczości w procesie pomocowym”


GRUPA 2

13:30 - 15:00


LUNCH I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI